Parametry współdzielone w standardzie Baid

Standard budowy modeli BIM opracowany na potrzeby platformy Baid Pro opiera się na zestawie parametrów współdzielonych (Shared Parameters). Dwoma podstawowymi parametrami używanymi do opisu elementów są parametry Kategorii i Numeru Baid - baid_category i baid_number. Pomocniczo przy analizach parkingu wykorzystywany jest parametr Powierzchni - baid_area.

Parametr Nazwa parametru Typ
Kategoria Baid baid_category tekst
Numer Baid baid_number tekst
Powierzchnia Baid baid_area powierzchnia
Dodawanie parametrów współdzielonych

Przed przystąpieniem do pracy, należy dodać parametry współdzielone (Shared Parameters) do projektu zgodnie z tabelą:

Nazwa parametru Grupa parametru Type / Instance Typ Kategorie elementów
baid_category IFC Parameters Instance (elementu) Text (tekst) OST_Rooms, OST_Areas, OST_Levels, OST_Parking
baid_number IFC Parameters Instance (Elementu) Text (Tekst) OST_Rooms, OST_Areas, OST_Levels, OST_Parking
baid_area IFC Parameters Type (Typu) Area (Powierzchnia) OST_Parking

Jest kilka sposobów na dodanie parametrów współdzielonych:

  • dodanie ręczne z zakładki Manage > Project Parameters > Add (Zarządzaj > Parametry Projektu > Dodaj)

image

image

  • transfer standardów projektu Manage > Transfer Project Standards (Zarządzaj > Przenieś standardy Projektu)

image

image

  • wykorzystanie dedykowanego pluginu Baid. Aplikacja jest dostępna do pobrania za darmo w Autodesk App Store. Więcej informacji o wykorzystaniu pluginu znajduje się w sekcji Plugin dla Autodesk® Revit®.