Plugin dla Autodesk® Revit®

Baid Pro Plugin dla Autodesk® Revit® udostępnia użytkownikom dwie funkcjonalności: dodanie parametrów współdzielonych do projektu oraz eksport plików ifc. zgodne ze standardem platformy Baid Pro.

Plugin nie jest wymagany do przygotowania projektu w programie Revit® pod analizy na platformie Baid Pro, stanowi alternatywną metodę pracy i usprawnia wdrożenia standardu Baid Pro.

Dodatek jest dostępny do pobrania na stronie Autodesk App Store.

Funkcjonalności pluginu

Parametry współdzielone Baid Pro zostają dodane do istniejącego już pliku parametrów współdzielonych. Jeśli nie został on jeszcze zaimplementowany w projekcie, Baid Pro Plugin zwróci komunikat z prośbą o dodanie pliku. Parametry współdzielone Baid Pro nie ingerują w istniejące i dodawane w przyszłości parametry użytkownika. Baid Pro Plugin dodaje następujące parametry współdzielone:

  • baid_area (typ: AREA) - powierzchnia elementów parkingu do eksportu pliku .ifc ,
  • baid_number (typ: TEXT) - numer w wybranej kategorii elementów do eksportu pliku .ifc ,
  • baid_category (typ: TEXT) - kategoria elementów do eksportu pliku .ifc.

Eksport plików .ifc z wykorzystaniem Baid Pro Plugin wymaga od użytkownika podania nazwy i lokalizacji zapisywanego pliku. Wszystkie ustawienia eksportu są przystosowane do standardu platformy Baid Pro, a użytkownik nie ma możliwości edycji szczegółów eksportu. Eksport .ifc w standardzie Baid Pro uwzględnia:

  • wersję IFC - IFC4 Design Transfer View,
  • format IFC - .ifczip, - współrzędne projektu (Survey Point),
  • wykorzystanie pliku Property Set w standardzie Baid,
  • poziom szczegółowości geometrii - średni.

Baid Pro Plugin nie ingeruje w wewnętrzne ustawienia eksportu plików .ifc programu Revit® ani w inne ustawienia projektu. Zastosowanie parametrów współdzielonych i zapis pliku zgodnie ze standardem Baid Pro są konieczne dla pełnego wykorzystania platformy Baid Pro do automatyzacji analiz projektu w BIM.

Instalowanie/odinstalowanie

Instalator uruchomiony podczas pobierania tej aplikacji/wtyczki z Autodesk App Store rozpocznie instalację aplikacji/wtyczki LUB kliknij dwukrotnie pobrany instalator, aby zainstalować aplikację/wtyczkę.

Aby odinstalować tę wtyczkę, zamknij produkt Autodesk, jeśli jest aktualnie używany, po prostu ponownie uruchom instalator i wybierz przycisk „Odinstaluj” LUB kliknij Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje (Windows 7/8.1/10/11) i odinstaluj tak, jak każdą inną aplikację z systemu.

Pomoc techniczna

Na wszystkie pytania, uwagi i zgłoszenia przekazane mailowo na adres support@baid.pl zespół Baid Group odpowie tak szybko, jak to możliwe. Pomoc techniczną można uzyskać w dni robocze, między godziną 9.00 a 16.00.