Właściwości w standardzie Baid

Standard budowy modeli BIM opracowany na potrzeby platformy Baid Pro opiera się na zestawie właściwości (Property). Dwoma podstawowymi parametrami używanymi do opisu elementów są parametry Kategorii i Numeru Baid - baid_category i baid_number. Pomocniczo przy analizach parkingu wykorzystywany jest parametr Powierzchni – baid_area.

Parametr Nazwa parametru Typ
Kategoria Baid baid_category zestaw opcji
Numer Baid baid_number teskt
Powierzchnia Baid baid_area powierzchnia
Dodawanie właściwości

Przed przystąpieniem do pracy, należy dodać właściwości (Property) do projektu zgodnie z tabelą:

Nazwa zestawu Nazwa właściwości Typ Options Setup Classification
PSet_Baid baid_category Option Set (Zestaw opcji) APARTMENT APARTMENT_ROOM, BALCONY, BICYCLE_ROOM, BIOACTIVE, BIOACTIVE_25, BIOACTIVE_50, CIRCULATION, CLEANING_ROOM, COMMERCIAL, COMMERCIAL_ROOM, COMMON_AREA, FOOTPRINT, FURNITURE_ROOM, GARAGE, GARBAGE_ROOM, GARDEN, GREEN, GREEN_ROOF, GROSS, LOGGIA, OFFICE, OFFICE_ROOM, OTHER_ROOM, PAVED, PLOT, RAMP, RAMP_TERRAIN, SECURITY_ROOM, SHAFT_APARTMENT, SHAFT_ELEVATOR, SHAFT_MAIN, SHAFT_SMOKE, STAIRCASE, STORAGE_ROOM, STROLLER_ROOM, TECHNICAL_ROOM, TERRACE, TERRACE_GROUND, TERRAIN_RAMP, UTILITY_ROOM ARCHICAD Classification - v 2.0: Site
Space
Elements
PSet_Baid baid_number String (Tekst) - ARCHICAD Classification - v 2.0: Site, Space, Elements
PSet_Baid baid_area Area (Powierzchnia) - ARCHICAD Classification - v 2.0: External Space

Jest kilka sposobów na dodanie właściwości:

  • dodanie ręczne z zakładki Options > Property Manager > New (Opcje > Menedżer właściwości > Utwórz),

image

  • import właściwości projektu Options > Property Manager > Import (Opcje > Menedżer właściwości > Importuj) z plików konfiguracyjnych Baid,

image

  • wykorzystanie właściwości projektu osadzonych w szablonie pliku Archicad z plików konfiguracyjnych Baid.