Weryfikacja modelu

Rooms (Pomieszczenia)
Reguła Komunikat błędu
Czy wszystkie elementy typu Room mają wypełnione pole baid_category? Nie wszystkie pomieszczenia (kategoria Room) zostały opisane parametrem baid_category. Może to skutkować błędnymi obliczeniami.
Czy elementy typu Room dla których baid_category = [APARTMENT, OFFICE, COMMERCIAL], mają wypełnione pole baid_number? Nie wszystkie pomieszczenia komercyjne zostały opisane parametrem baid_number.
Areas (Powierzchnie)
Reguła Komunikat błędu
Czy wszystkie elementy typu Area mają wypełnione pole baid_category? Nie wszystkie poowierzchnie (kategoria Area) zostały opisane parametrem baid_category. Może to skutkować błędnymi obliczeniami.
Czy elementy typu Area dla których baid_category = [BALCONY, LOGGIA, TERRACE, TERRACE_GROUND, GARDEN, APARTEMNT, COMMERCIAL, OFFICE], maja wypełnione pole baid_number? Nie wszystkie powierzchnie komercyjne i przynależne zostały opisane parametrem baid_number.
Levels (Poziomy)
Reguła Komunikat błędu
Czy w modelu istnieje element kategorii Levels, dla którego baid_category = HEIGHT? W modelu nie zdefiniowano poziomu wysokości budynku.
Czy w modelu istnieje przynajmniej 1 element kategorii Levels, dla którego Building Storey = TRUE? W modelu nie zdefiniowano ani jednej kondygnacji budynku.
Parking (Miejsca parkingowe)
Reguła Komunikat błędu
Czy wszystkie elementy typu Parking mają wypełnione pole baid_category? Nie wszystkie elementy typu Parking zostały opisane parametrem baid_category. Może to skutkować błędnymi obliczeniami.
Czy wszystkie elementy typu Parking mają wypełnione pole baid_area? Nie wszystkie elementy typu Parking zostały opisane parametrem baid_area. Może to skutkować błędnymi obliczeniami.