Mapping IFC

Prawidłowe działanie platformy Baid Pro opiera się na wykorzystaniu informacji z plików projektowych zapisanych w formacie wymiany danych IFC, zatem jego struktura i zawartość jest kluczowa dla otrzymania wiarygodnych analiz.

Standard Baid Pro określa wymagania zapisu pliku IFC, ale część ustawień może zostać spersonalizowana wedle potrzeb użytkownika. Należy do nich mapowanie właściwości (Mapping) IFC.

Domyślne ustawienia mapowania IFC wg Baid Pro

Właściwości IFC wykorzystywane w standardzie Baid Pro opierają się na zestawach:

  • IfcRoot dla właściwości podstawowych obiektu, np. numeru ID czy nazwy elementu,
  • BaseQuantities lub Qto_SpaceBaseQuantities dla właściwości geometrycznych pomieszczeń i stref,
  • Pset_Baid dla parametrów wewnętrznych Baid Pro oraz właściwości geometrycznych elementów poza pomieszczeniami i strefami.
Wersje pliku IFC

W ustawieniach mapowania należy mieć na uwadze, że poszczególne właściwości i przypisane im zestawy nieznacznie różnią się nazewnictwem, w zależności od wybranej wersji pliku IFC: IFC2x3 oraz IFC4.

Dla obsługi Baid Pro kluczowe znaczenie ma zestaw właściwości geometrycznych elementów modelu, który:

  • dla pliku IFC2x3 przyjmuje nazwę BaseQuantities,
  • dla pliku IFC4 przyjmuje nazwę Qto_SpaceBaseQuantities.
Indywidualne ustawienia mapowania właściwości

Nazwy zestawów właściwości oraz parametrów mogą zostać dowolnie modyfikowane w pliku IFC, pod warunkiem dostosowania wartości mapowania w ustawieniach platformy Baid Pro. Pozwala to na wykorzystanie danych użytkownika do analiz, bez konieczności zbytecznego powielania informacji i obciążania plików.

image

Ustawienia mapowania użytkownika mogą zostać eksportowane/ importowane między projektami na platformie Baid Pro.