Kategoria Room (Pomieszczenie)

Elementy kategorii Room (Pomieszczenie) służą do opisu powierzchni netto w budynku. Dlatego używamy ich do opisu pomieszczeń użytkowych oraz przestrzeni technicznych takich jak szachty czy szyby wind. Sumy powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokali wykorzystywane są również do obliczania powierzchni użytkowej lokalu.

Pomieszczenia komercyjne

Pomieszczenia komercyjne w budynku mogą być przypisane do jednej z kategorii z wykorzystaniem parametru baid_category oraz numerowane przy użyciu parametru baid_number. Elementy pozbawione prawidłowej wartości tych parametrów nie zostaną uwzględnione w analizach na platformie.

Dopuszczalne wartości parametru baid_category dla pomieszczeń komercyjnych przedstawia tabela:

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Pomieszczenie przynależne do mieszkania baid_category, baid_number APARTMENT_ROOM
Pomieszczenie przynależne do lokalu usługowego baid_category, baid_number COMMERCIAL_ROOM
Pomieszczenie przynależne do biura baid_category, baid_number OFFICE_ROOM

Przypisanie pomieszczeń do konkretnego lokalu realizuje się z wykorzystaniem parametru baid_number. Pomieszenie (element kategorii Room) jest automatycznie przypisywane do lokalu (element kategorii Area) jeśli oba elementy mają taką samą wartość parametru baid_number. Przykład: Wszystkie pomieszczenia przynależne do mieszkania oznaczonego "M05" opisane będą następująco:

baid_category = APARTMENT_ROOM

baid_number = M05

Będą one automatycznie uwzględnione w bilansie lokali budynku i przypisane do konkretnego lokalu.

Komunikacja

Przestrzenie komunikacyjne w budynku opisywane są następującym zestawem parametrów:

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Klatka schodowa baid_category, baid_number STAIRCASE
Komunikacja pozioma baid_category CIRCULATION
Szacht windy baid_category, baid_number SHAFT_ELEVATOR

Wszystkie pomieszczenia będące częścią poziomej komunikacji wspólnej w budynku opisujemy parametrem baid_category = CIRCULATION. Są to na przykład korytarze, lobby, przedsionki itd.

Elementy komunikacji pionowej, a więc windy i klatki schodowe, opisujemy parametrem baid_category = STAIRCASE (klatka schodowa) lub baid_category = SHAFT_ELEVATOR (szyb windy).

Numeracja klatek schodowych i wind przy użyciu parametru baid_number służy zliczaniu tych elementów w budynku. Zaleca się stosowanie jednego, unikalnego numeru dla wszystkich pomieszczeń wewnątrz danego szybu windy lub klatki schodowej. Pomieszczenia będące nad sobą, wyznaczające jeden pion klatki lub windy będą więc mieć taką samą wartość parametru baid_number.

Garaż

Podstawą do wykonania bilansu garażu jest odpowiednie opisanie pomieszczeń hali. Pomieszczenia głównej hali garażu należy opisać parametrem baid_category = GARAGE. Aby opisać rampę zjazdową stosujemy parametr baid_category = RAMP.

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Garaż, hala parkingowa baid_category GARAGE
Rampa zjazdowa baid_category RAMP
Pomieszczenia specjalne

Pomieszczenia specjalne w budynku opisywane są następującym zestawem parametrów:

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Pomieszczenie gospodarcze baid_category TECHNICAL_ROOM
Komórka lokatorska baid_category, baid_number STORAGE_ROOM
Pomieszczenie ochrony i monitoringu baid_category UTILITY_ROOM
Rowerownia baid_category BICYCLE_ROOM
Wózkownia baid_category STROLLER_ROOM
Pomieszczenie maszyny sprzątającej baid_category SECURITY_ROOM
Pomieszczenie magazynowania mebli baid_category CLEANING_ROOM
Pomieszczenie pomocnicze, inne baid_category FURNITURE_ROOM
Pomieszczenie składowania odpadów baid_category OTHER_ROOM
Pomieszczenie techniczne baid_category GARBAGE_ROOM
Szachty techniczne

Platforma Baid Pro umożliwia uwzględnienie powierzchni szachtów technicznych w bilansie powierzchni budynku. Pomieszczenia odpowiadające powierzchni szachtów technicznych należy opisać następującym zestawem parametrów:

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Szacht główny / zbiorczy (bez oddymiania) baid_category SHAFT_MAIN
Szacht oddymiający baid_category SHAFT_SMOKE
Szacht mieszkania baid_category SHAFT_APARTMENT
Zbiorcze zestawienie typów elementów kategorii Room (Pomieszczenie)

Tabela przedstawiająca zbiorcze zestawienie wszystkich typów pomieszczeń, które są wspierane przez platformę Baid Pro, znajduje się poniżej:

Typ pomieszczenia Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_categoty
Mieszkanie baid_category, baid_number APARTMENT_ROOM
Lokal usługowy baid_category, baid_number COMMERCIAL_ROOM
Lokal biurowy baid_category, baid_number OFFICE_ROOM
Przestrzeń wspólna baid_category, baid_number CCOMMON_AREA
Klatka schodowa baid_category, baid_number STAIRCASE
Komunikacja baid_category CIRCULATION
Garaż, hala parkingowa baid_category GARAGE
Rampa zjazdowa baid_category RAMP
Szacht główny / zbiorczy (bez oddymiania) baid_category SHAFT_MAIN
Szacht oddymiający baid_category SHAFT_SMOKE
Szacht mieszkania baid_category SHAFT_APARTMENT
Szacht windy baid_category, baid_number SHAFT_ELEVATOR
Pomieszczenie techniczne baid_category TECHNICAL_ROOM
Komórka lokatorska baid_category, baid_number STORAGE_ROOM
Pomieszczenie gospodarcze baid_category UTILITY_ROOM
Rowerownia baid_category BICYCLE_ROOM
Wózkownia baid_category STROLLER_ROOM
Pomieszczenie ochrony i monitoringu baid_category SECURITY_ROOM
Pomieszczenie maszyny sprzątającej baid_category CLEANING_ROOM
Pomieszczenie magazynowania mebli baid_category FURNITURE_ROOM
Pomieszczenie pomocnicze, inne - powierzchnia użytkowa baid_category OTHER_ROOM
Pomieszczenie składowania odpadów baid_category GARBAGE_ROOM