Kategoria Parking (Miejsce parkingowe)

Tabela przedstawiająca zbiorcze zestawienie wszystkich typów miejsc parkingowych, które są wspierane przez platformę Baid Pro, znajduje się poniżej:

Typ pomieszczenia Zestaw aktywnych parametrów Wartość
Miejsce parkingowe w terenie - ogólnodostępne baid_category, baid_number, baid_area TERRAIN
Miejsce parkingowe w terenie - dla mieszkań baid_category, baid_number, baid_area TERRAIN_APARTMENT
Miejsce parkingowe w terenie - dla usług baid_category, baid_number, baid_area TERRAIN_COMMERCIAL
Miejsce parkingowe w terenie - dla biur baid_category, baid_number, baid_area TERRAIN_OFFICE
Miejsce w garażu niezależne - ogólnodostępne baid_category, baid_number, baid_area INDEPENDENT
Miejsce w garażu niezależne - dla mieszkań baid_category, baid_number, baid_area INDEPENDENT_APARTMENT
Miejsce w garażu niezależne - dla usług baid_category, baid_number, baid_area INDEPENDENT_COMMERCIAL
Miejsce w garażu niezależne - dla biur baid_category, baid_number, baid_area INDEPENDENT_OFFICE
Miejsce w garażu zależne baid_category, baid_number, baid_area DEPENDENT_APARTMENT
Platforma parkingowa 2 miejsca - dla mieszkań baid_category, baid_number, baid_area PLATFORM_2_APARTMENT
Platforma parkingowa 3 miejsca - dla mieszkań baid_category, baid_number, baid_area PLATFORM_3_APARTMENT
Stojak na rowery w terenie baid_category, baid_number BICYCLE_TERRAIN
Stojak na rowery w garażu baid_category, baid_number BICYCLE_GARAGE

Parametr baid_number dla miejsc parkingowych nie jest wymagany, uzupełnienia wymaga jedynie dla miejsc przynależnych do pomieszczeń komercyjnych.

Dla elementów parkingu kategoria baid_area określa powierzchnię miejsca parkingowego w metrach (np. dla miejsca o wymiarach 250 cm x 500 cm wartość parametru wynosi 12,5 m2).

Powierzchnia miejsc rowerowych jest uwzględniana w bilansie wydajności parkingu. Aby wykluczyć miejsca rowerowe z bilansu, należy nadać wartość parametru baid_area = 0.