Kategoria Level (Poziom)

Odpowiednie zdefiniowanie poziomów w modelu cyfrowym budynku pozwala na analizy porównawcze w podziale na kondygnacje budynku. Umożliwia również rozdzielne analizy części podziemnej i nadziemnej budynku.

Definiowanie kondygnacji budynku

Podstawowy podział poziomów w budynku uwzględnia 2 kategorie:

  • poziomy główne, definiujące poszczególne kondygnacje budynku
  • poziomy pomocnicze - niebędące kondygnacjami, np. poziomy sufitów czy attyk

Aby odróżnić poziomy kondygnacji od innych poziomów należy zastosować parametr wbudowany "Building Story" (w polskiej wersji językowej "Kondygnacja Budynku"). Dla wszystkich kondygnacji budynku wartość parametru "Building Story" należy ustawić na "TRUE".

image

Domyślna klasyfikacja poziomów

Domyślnie, platforma automatycznie klasyfikuje poziomy w oparciu o wysokość względną (Elevation/ Rzędna):

  • Poziom parteru: wysokość względna = 0
  • Poziomy nadziemne: wysokość względna > 0
  • Poziomy podziemne: wysokość względna < 0
Podział budynku na część podziemną i nadziemną

Jeśli wysokość względna poziomów nie pozwala na prawidłową klasyfikację (np. poziom parteru jest powyżej zera projektu), do klasyfikacji wykorzystujemy parametr baid_category według zasady:

  • Poziom parteru: baid_category = GROUND
  • Poziomy nadziemne: baid_category = ABOVE_GROUND
  • Poziomy podziemne: baid_category = UNDER_GROUND
Definiowanie wysokości budynku

Wartość wysokości budynku pobierany jest z poziomu, w którym parametr baid_category = HEIGHT.

Dopuszczalne wartości parametrów dla kategorii Level (Poziom)

Zgodnie z powyższymi zasadami, parametr baid_category dla kategorii Level (Poziom) może przyjmować tylko wybrane wartości. Poniższa tabela przedstawia dopuszczalne wartości parametrów dla kategorii Level (Poziom).

Typ poziomu Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_category
Poziom parteru baid_category GROUND
Poziom nadziemny baid_category ABOVE_GROUND
Poziom podziemny baid_category UNDER_GROUND
Poziom budynku baid_category HEIGHT