Kategoria Level (Poziom)

Odpowiednie zdefiniowanie kondygnacji w modelu cyfrowym budynku pozwala na analizy porównawcze w podziale na poziomy budynku. Umożliwia również rozdzielne analizy części podziemnej i nadziemnej budynku.

Domyślna klasyfikacja poziomów

Domyślnie, platforma automatycznie klasyfikuje kondygnacje w oparciu o wysokość względną (Elevation/ Rzędna):

  • Kondygnacja parteru: wysokość względna = 0
  • Kondygnacje nadziemne: wysokość względna > 0
  • Kondygnacje podziemne: wysokość względna < 0
Podział budynku na część podziemną i nadziemną

Jeśli wysokość względna kondygnacji nie pozwala na prawidłową klasyfikację (np. poziom parteru jest powyżej zera projektu), do klasyfikacji wykorzystujemy parametr baid_category według zasady:

  • Kondygnacja parteru: baid_category = GROUND
  • Kondygnacje nadziemne: baid_category = ABOVE_GROUND
  • Kondygnacje podziemne: baid_category = UNDER_GROUND
Definiowanie wysokości budynku

Wartość wysokości budynku pobierana jest z kondygnacji, dla której właściwość baid_category = HEIGHT.

Dopuszczalne wartości parametrów dla kategorii Level (Poziom)

Zgodnie z powyższymi zasadami, parametr baid_category dla kategorii Level (Poziom) może przyjmować tylko wybrane wartości. Poniższa tabela przedstawia dopuszczalne wartości parametrów dla kategorii Level (Poziom).

Typ poziomu Zestaw wykorzystywanych parametrów Wartość parametru baid_category
Poziom parteru baid_category GROUND
Poziom nadziemny baid_category ABOVE_GROUND
Poziom podziemny baid_category UNDER_GROUND
Poziom budynku baid_category HEIGHT