FAQ

Jak prawidłowo zdefiniować działkę projektu, jeśli inwestycja składa się z kilku obiektów?

Obszar działki, na której zlokalizowany jest projekt, opisywana jest przez powierzchnię (Area) opisaną przez baid_category = PLOT. Dla kilku budynków zlokalizowanych na jednej działce katastralnej powierzchnia działki powinna być narysowana tylko jeden raz, wewnątrz jednego pliku - np. wewnątrz modelu zawierającego dane o parkingu podziemnym. W przypadku jednej inwestycji budowlanej obejmującej kilka działek ewidencyjnych można albo wszystkie działki oznaczyć w jednym modelu, albo w różnych plikach, oznaczając powierzchnię każdej działki w modelu, który przestrzennie odpowiada danemu obiektowi. Oba rozwiązania są poprawne - ważne jedynie, aby w skali projektu każda działka ewidencyjna była wprowadzona tylko raz.

Moja inwestycja składa się kilku faz. Jak mogę analizować je na platformie?

Każdą fazę inwestycji, będącą osobnym zamierzeniem budowlanym, można wprowadzić na platformie jako osobny projekt. Pozwoli to na niezależne porównywanie wyników finansowych i kontrolę parametrów architektonicznych dla konkretnych obiektów.

Jakie są wymogi lub dobre praktyki nadawania numerów baid_number?

Parametr baid_number jest parametrem tekstowym. Zasady numeracji z wykorzystaniem tego parametru są właściwie dowolne. Dobrą praktyką jest jednak nadawanie prostych numerów, złożonych z liter i cyfr. Pozwala to na łatwiejszą identyfikację elementów i przyporządkowanie właściwych kategorii. Najważniejszą zasadą jest aby numery niezwiązanych ze sobą powierzchni były unikalne.

Przykłady dobrych praktyk:

 • numeracja mieszkań uwzględniająca piętro - mieszkanie numer 2 na piętrze 5 - baid_number = M_52 lub APARTMENT_52
 • numeracja lokali biurowych - biuro numer 3 - baid_number = O_03 lub OFFICE_03 lub B_3
Które numery baid_number mają ciągłość między obiektami w jednym projekcie?

Wspólna numeracja w ramach parametru baid_number powinna wystąpić we wszystkich modelach obiektów wewnątrz jednego projektu dla pomieszczeń i powierzchni wind i klatek schodowych.

Przykłady:

 1. W budynku o funkcji mieszkalnej zaplanowano dwa piony komunikacji, każdy składający się z jednej klatki schodowej i dwóch szybów windowych. Oba piony sprowadzone są do kondygnacji -1, na której znajduje się garaż podziemny, modelowany jako osobny obiekt. Na platformie analizy zostaną obliczone dla dwóch klatek schodowych i czterech szybów windowych.
  • W pierwszym pionie komunikacji budynku mieszkaniowego znajduje się klatka schodowa baid_category = STAIRCASE, baid_number = SCHODY_1 wraz z windami baid_category = SHAFT_ELEVATOR, baid_number = WINDA_11 i baid_number = WINDA_12.
  • W drugim pionie komunikacji budynku mieszkaniowego znajduje się klatka schodowa baid_category = STAIRCASE, baid_number = SCHODY_2 wraz z windami baid_category = SHAFT_ELEVATOR, baid_number = WINDA_21 i baid_number = WINDA_22.
  • W pierwszym pionie komunikacji garażu znajduje się klatka schodowa baid_category = STAIRCASE, baid_number = SCHODY_1 wraz z windami baid_category = SHAFT_ELEVATOR, baid_number = WINDA_11 i baid_number = WINDA_12.
  • W drugim pionie komunikacji garażu znajduje się klatka schodowa baid_category = STAIRCASE, baid_number = SCHODY_2 wraz z windami baid_category = SHAFT_ELEVATOR, baid_number = WINDA_21 i baid_number = WINDA_22.
 2. W budynku biurowym zaplanowano jeden pion komunikacyjny, składający się z jednej klatki schodowej i trzech szybów windowych. Pion sprowadzony jest do dwóch kondygnacji podziemnych, na których zlokalizowany jest garaż i pomieszczenia techniczne. Pomiędzy kondygnacją -1 i -2 znajduje się dodatkowa winda techniczna. Część podziemna budynku wymodelowana została jako osobny obiekt. Na platformie analizy zostaną obliczone dla jednej klatki schodowej i czterech szybów windowych.
  • W pionie komunikacji budynku biurowego znajduje się klatka schodowa baid_category = STAIRCASE, baid_number = SCHODY_1 wraz z windami baid_category = SHAFT_ELEVATOR, baid_number = WINDA_11, baid_number = WINDA_12 i baid_number = WINDA_13.
  • W pionie komunikacji garażu znajduje się klatka schodowa baid_category = STAIRCASE, baid_number = SCHODY_1 wraz z windami baid_category = SHAFT_ELEVATOR, baid_number = WINDA_11 i baid_number = WINDA_12 i baid_number = WINDA_13.
  • Dodatkowo w garażu znajduje się winda techniczna baid_category = SHAFT_ELEVATOR i baid_number = WINDA_2.
Ile typów i widoków powierzchni (AreaPlan) należy zdefiniować w Revicie, żeby obsłużyć wszystkie kategorie wymagane w standardzie?

Wszystko zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika, natomiast standard Baid wymaga utworzenia conajmniej:

 • widok typu Exterior lub Plot - powierzchnia działki (PLOT). Widok dedykowany jest obliczaniu powierzchni działki.
 • widok typu Floor Area dla każdej kondygnacji - powierzchnie całkowite (GROSS)
 • widok typu Exterior - zagospodarowanie i bilans działki (FOOTPRINT, GREEN, PAVED, RAMP)
 • widok typu Exterior - powierzchnia biologicznie czynna (BIOACTIVE, BIOACTIVE_50, BIOACTIVE_25,)
 • widok typu Rentable dla każdej kondygnacji - powierzchnie komercyjne i przynależna (APARTMENT, COMMERCIAL, OFFICE, GREEN_ROOF, BALCONY, LOGGIA, TERRACE, TERRACE_GROUND, GARDEN)
Jak liczona jest wysokość budynku w całości podziemnego?

Wysokość budynku jest zawsze liczona na podstawie poziomu opisanego parametrem baid_category = HEIGHT. Jeśli parametr nie został zdefiniowany, to wysokość zostanie ustalona na poziomie kondygnacji budynku (Building Story) o największej bezwzględnej wartości.

Przykład:

W pliku nie oznaczono żadnego poziomu parametrem baid_category = HEIGHT, zdefiniowane są jedynie poziomy 0 (+0.00) i -1 (-4.50). Oba mają status kondygnaji (Building Story). Wysokość budynku zostanie ustalona dla wartości -4,5 m.

Jak sumowana jest powierzchnia dachu zielonego w analizach współczynnika powierzchni biologicznie czynnej?

Aby uzyskać prawidłowe obliczenia na platformie, powierzchnia dachu zielonego powinna zostać oznaczona dwukrotnie, na różnych widokach (AreaPlan), jako baid_category = GREEN_ROOF oraz baid_category = BIOACTIVE lub BIOACTIVE_50 lub BIOACTIVE_25.

Dlaczego nie można umieścić pomieszczenia (Room) wewnątrz szachtu instalacyjnego w Revicie?

Jest to błąd programu Revit, pojawiający się w niektórych aktualizacjach (np. w wersji 2022). Rozwiązaniem problemu może być nieznaczne zwiększenie szerokości szachtu - program akceptuje minimalną szerokość pomieszczenia wynoszącą 10 cm, 11 cm lub 16 cm w zależności od grubości ścin wyznaczających obrys szachtu.

Dlaczego na platformie nie zliczają się miejsca parkingowe, choć są prawidłowo opisane w modelu?

Plik .ifc nie przechowuje elementów geometrycznych 2d. Jeśli miejsce parkingowe jest zdefiniowane wewnątrz rodziny jako obszar płaski, to nie zostanie zapisane w eksportowanym modelu. Zalecamy dodanie do rodziny elementu przestrzennego, np. ogranicznika parkowania, wymodelowania w 3d samego miejsca parkingowego lub linii rozgraniczających, lub korzystanie z elementów bibliotecznych Baid.

Dlaczego eksport do pliku .ifc nieprawidłowo zapisuje geometrię wymodelowaną w Revicie?

Nieprawidłowa reprezentacja modelu w pliku .ifc, np. otwory w ścianach wyświetlane jako rewers - widoczny prostopadłościan wycinający ścianę lub brak złożonych elementów geometrycznych - brakujące fragmenty ścian w narożnikach, mogą być spowodowane zbyt niską dokładnością detalu w ustawieniach eksportu (Level of Detail). Należy ustawić poziom na conajmniej "Medium".