Eksport modeli do formatu .ifc

Prawidłowy eksport modelu do otwartego formatu danych, jakim jest .ifc, umożliwia pełne korzystanie z funkcjonalności platformy, przy prawidłowym zapisaniu danych geometrycznych i liczbowych.

Przed zapisem warto upewnić się, że eksportowane obiekty mają aktywne zestawy danych geometrycznych BaseQuantities (IFC2x3) lub Qto_SpaceBaseQuantities (IFC4). Zestawy można wybrać z karty Dane palety Info. Nowe zestawy zostaną dodane po wybraniu opcji "Dołącz dane IFC", a następnie oznaczeniu odpowiedniego typu (np. IfcSpace).

image

Eksport pliku IFC

Aby zapisać projekt z rozszerzeniem IFC należy skorzystać z okna eksportu: Plik > Eksportuj > Eksportuj model IFC. W ustawieniach eksportu wymagane jest wybranie opcji "Eksportuj niestandardowe zestawy właściwości".

image