Eksport modeli do formatu .ifc

Prawidłowy eksport modelu do otwartego formatu danych, jakim jest .ifc, umożliwia pełne korzystanie z funkcjonalności platformy, przy prawidłowym zapisaniu danych geometrycznych i liczbowych.

Plik IFC w standardzie Baid Pro zawiera właściwości wewnętrzne firmy oraz parametry ilościowe.

Eksport pliku IFC

Aby zapisać projekt z rozszerzeniem IFC należy skorzystać z okna eksportu plików wymiany danych: File > Export > Exchange File Types, a następnie wybrać format IFC - Industry Foundation Classes format.

W czasie eksportu należy upewnić się, że zapisane zostaną dane standardu Baid Pro oraz zestawy QTO/ BaseQuantities/ Qto_BaseQuantities.

image