Eksport modeli do formatu .ifc

Prawidłowy eksport modelu do otwartego formatu danych, jakim jest .ifc, umożliwia pełne korzystanie z funkcjonalności platformy, przy prawidłowym zapisaniu danych geometrycznych i liczbowych.

Ustawienia eksportu IFC (File > Interoperability > IFC > IFC Translators, Plik > Współdziałanie > IFC > Translatory) umożliwiają dostosowanie zapisywanego pliku do standardu platformy Baid Pro.

Eksport plików IFC według standardu Baid Pro obejmuje:

  • mapowanie właściwości (Property Mapping): Standard IFC4 Properties BAID,
  • zapis informacji (Data Conversion): IFC BAID,
  • zapis jednostek (Unit Conversion): systemowy Metric (m)(deg)(EUR).

image

Mapowanie właściwości (Property Mapping) pozwala na automatyczne dodanie parametrów Baid (baid_category, baid_number, baid_area) do zapisywanych plików IFC.

image

Zapis informacji (Data Conversion) w standardzie Baid zapewnia eksport wszystkich danych, wymaganych do przeprowadzenia analiz na platformie Baid Pro, bez zbędnego obciążenia modelu niepotrzebnymi informacjami. Zapisane dane obejmują:

  • właściwości elementów,
  • właściwości IFC tylko dla bieżącego translatora,
  • wszystkie kategorie danych IFC pochodnych.

image

Wprowadzenie ustawień eksportu do formatu .ifc może zostać wykonane:

  • manualnie, zgodnie z powyższym opisem wymagań,
  • z wykorzystaniem ustawień mapowania właściwości z plików do pobrania Baid,
  • z wykorzystaniem szablonu projektu Archicada z plików do pobrania Baid.