Certyfikacja studencka

Aby uzyskać certyfikat z analizy danych w BIM, konieczne jest spełnienie poniższych wymagań:

1. Przeanalizuj parametry projektu

a) W sekcji “Parametry”, wybierz opcję “Projekt”.

image

b) Sprawdź czy wartości parametrów są prawidłowe dla Twojego projektu (nie wyświetlają się w nim wartości niezerowe).

image

Uwaga: Poniżej znajdziesz listę niezbędnych parametrów do weryfikacji.

Dla architektów:

  • wysokość obiektu
  • liczba kondygnacji
  • powierzchnia zabudowy
  • jedno pomieszczenie komercyjne
  • jedno pomieszczenie pomocnicze.

Dla architektów krajobrazu:

  • powierzchnia biologicznie czynna,
  • powierzchnia działki,
  • powierzchnia terenów zielonych
  • powierzchnie utwardzone.
2. Zdefiniuj wymagania projektowe

a) Przejdź do sekcji “KPI”.

image

b) Kliknij przycisk “Dodaj KPI”

image

c) Zdefiniuj wymaganie biznesowe, które chcesz dodać dla swojego projektu i ustal jego zakres.

image

Uwaga: Powtórz tę czynność dla 5 różnych wymagań.

d) Sprawdź czy projekt spełnia zdefiniowane przez Ciebie wymagania biznesowe. Wskaźniki, które mieszczą się w zdefiniowanych przedziałach, będą podświetlone na zielono. Pozostałe będą miały kolor czerwony.

image

3. Edytuj założenia finansowe projektu

a) Przejdź do sekcji “Analiza finansowa“ i wybierz opcję “Założenia”.

image

b) Kliknij przycisk “Edytuj” w prawym górnym rogu.

image

c) Dostosuj wartości powierzchni i cen zgodnie z własnymi założeniami, a następnie zatwierdź te dane przyciskiem “Zapisz”.

image

4. Wyślij wiadomość do naszego zespołu

Po spełnieniu wymagań poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość mailową na student@baid.pl. Jeśli wszystkie wymagania zostaną zweryfikowane pozytywnie, to w ciągu 5 dni otrzymasz od nas swój certyfikat.