Dofinansowanie ze środków europejskich

Baid Group sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Baid - cyfrowa platforma do agregacji i analizy danych o budynkach”. Celem projektu jest opracowanie i komercjalizacja innowacyjnej platformy cyfrowej na rynku budowlanym. Baid umożliwia tworzenie obszernych, kompleksowych baz danych o budynkach i daje stały dostęp do danych niezbędnych przy projektowaniu, budowie i utrzymywaniu budynków. Wartość projektu: 1 260 569,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 994 542,50 PLN

Co-financing banner